Tietoja minusta

Olen Marjut Leskinen. Koulutukseltani olen Lähihoitaja, erikoistunut lasten ja nuorten koulutusohjelmaan. Olen myös suorittanut luottamusmies ja työsuojeluvaltuutetun koulutukset. Työnohjaajana olen toiminut jo useiden vuosien ajan ja olen saanut erittäin hyvää palautetta ohjaustaidoistani. Opiskelen myös ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja toteutan lyhytterapiaa opiskelu harjoitteluna ja opiskelija hinnoilla. 

Ohjaustyöstä on pitkä ja vahva kokemus. Monenlaisen työkokemuksen pohjalta olen oppinut arvostamaan työhyvinvointia, työssäjaksamista sekä oikeudenmukaisuutta työelämässä. Olen itse saanut haastavassa asiakastyössä työnohjausta ja kokenut sen yhdeksi tärkeimmistä työhyvinvointitekijöistä. 

Sote-alalla pitkään työskennellessä, minulla on hallussa palvelujärjestelmän tunteminen, lainsäädäntö, eettiset ohjeet ja salassapito. Sote-alan työnohjauksissa case tyyppiset ohjausmenetelmät ovat suosittuja. Niissä pohditaan erilaisia näkökulmia haastaviin asiakastilanteisiin. Olen kiinnostunut ohjaamaan myös muiden alojen ammattilaisia ja usein alan ulkopuolisen työnohjaajan ottaminen tuokin täysin uudenlaisia oivalluksia työhön, työyhteisöön ja työympäristöön.  

Työnohjaajana olen motivoitunut kuuntelemaan asiakkaan kertomaa, olemaan aidosti läsnä, ohjaamaan positiivisella työotteella sekä kirkastamaan asiakkaan ajatusta omaan työhönsä tai työyhteisöön liittyvissä asioissa. Työnohjauksessa luodaan rauhallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa voi pohtia omia ajatuksia ja tunteita työhön liittyen. Työnohjaukseen ei tarvitse valmistua mitenkään, vaan yhdessä nostamme esille teemat, joita olisi hyvä tarkastella. 

Terapeuttina olen lämmin, kiinnostunut asiakkaan kertomasta ja ymmärtäväinen. Koen tärkeäksi saada auttaa muita. Työskentelytapani on ratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut. Pohdimme yhdessä työskentelylle tavoitteet, joita kohti lähdemme pienin askelin etenemään. Matkanvarrella vahvistamme luottoa omiin kykyihisi. 

Työkokemus: 

- Varhaiskasvatus 

- Lastensuojelu

- Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

- Koulumaailma 

- Nuorisotyö

- Osastonsihteeri, lastenpsykiatrinen sairaala

- Yrittäjä 

- Työnohjaaja

- Lyhytterapia

Työnimikkeitä: varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, koulunkäynnin ohjaaja, perhetyöntekijä, lastensuojelulaitoksen ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä, osastonsihteeri, työnohjaaja, lyhytterapeutti.

Järjestötyötä olen tehnyt pitkään ja toiminut Tehy Ry:n pääluottamusmiehenä sekä työsuojeluvaltuutettuna. Järjestötyöhön liittyen olen käynyt useita erilaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia. 

Olen Suomen työnohjaajat Ry:n (STOry) jäsen. 


.


Palautetta työnohjauksistani: 

" Saimme yhdessä pohtia työtä, työhyvinvointia ja -pahoinvointia ja etsimme ratkaisukeskeisesti vastauksia. Opin yhä enemmän näkemään syitä asioille ja jättämään jotkin asiat, joille ei voi mitään "taustalle" pois mieltä rasittamasta. Ohjaaja oli ihanan kärsivällinen ja käänsi kelkkaa positiivisille poluille. Kannustit, rohkaisit ja loit armollisuutta itseä kohtaan. Työnohjaus kokemus oli voimaannuttava."  

" Työnohjaajalle arvosana 9,5. Osasit hienosti vetää ja johdattaa keskustelun takaisin aiheeseen, vaikka välillä ajatukset lähtivät harhailemaan." 

"Työnohjauksessa pääsi purkamaan arjen tilanteita ja tunteita. Vertaistuki oli tärkeää. Ohjaus oli selkää, jossa kaikki pääsivät jakamaan ajatuksia. Annoit kaikkien tuntea tunteita ja tiesit mitä varhaiskasvatuksen arki on. Pieni ryhmä ohjauksessa oli hyvä. " 

" Työnohjaajan toiminta oli selkeää ja hän antoi puheenvuoron jokaiselle ja hiljaisemmatkin pääsivät kertomaan tuntojaan. Ohjaus tilanne oli avoin ja kuunteleva." 

" Oli helpottavaa kuulla muiden mielipiteitä työn arjesta ja samanlaisista ajatuksista. Sai mietittävää, kuinka parantaa työn arkea. Ohjaaja oli osaava ja innostava. Auttoi pysähtymään työn kiireessä miettimään asioita eri näkökulmista."  


 

Luo kotisivut ilmaiseksi!