Lyhytterapia

Mitä lyhytterapia on?

Lyhytterapia on matalan kynnyksen apua elämän haastaviin tilanteisiin – terapiaa ihan tavallisille ihmisille. Lyhytterapiassa asiakas pääsee keskustelemaan ajankohtaisista haasteistaan nopeastikin, eikä tulijalla tarvitse olla lääkärin lähetettä tai diagnoosia.

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän pulmakohtia ja kriisejä: muun muassa jaksamisen ongelmia, ahdistuneisuutta, parisuhteen tai perheen ongelmia, työhön ja opiskeluun liittyviä paineita ja uupumusta, itsetunto-ongelmia tai vaikkapa yksinäisyyden tuomaa lastia. Asioita, jotka eivät välttämättä vaadi pitkää hoitosuhdetta, vaan ennemminkin rinnalla kulkijaa sekä näkökulmien ja mahdollisuuksien avaajaa. Keskustelua ja asioiden punnitsemista ammattilaisen kanssa.

Lyhytterapia on myös ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden kentällä. Se sopii mielen oireiluun, joka ei ole vielä pahoin kriisiytynyt tai kroonistunut.

Lyhytterapiassa keskitytään pääasiassa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, menneisyyttä käsitellään vähemmän.

Muutamakin käynti voi riittää

Lyhytterapiakäyntejä on 1–25 kertaa, asiakkaan tarpeen mukaan. Asiakasta tuetaan itseymmärryksen kasvamisessa. Häntä autetaan löytämään omat kykynsä ja voimavaransa sekä hyödyntämään niitä parempaa tulevaisuutta rakentaessa.

Joskus muutos tai mielen solmun aukeaminen voi tapahtua nopeastikin. Tutkitusti muutamakin lyhytterapiakerta voi riittää.

Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa. Jos lyhytterapia ei ole asiakkaalle riittävä hoitomuoto, ohjaan asiakkaan eteenpäin lääkärille tai psykoterapeutille. 

Luottamuksellinen suhde

Kaikki tapaamisissa käsitellyt asiat ovat täysin luottamuksellisia. Muistiinpanot säilytetään lukitussa paikassa, eivätkä ne ole ulkopuolisten saatavilla. Lyhytterapeutit eivät ylläpidä rekisteriä eivätkä kirjaa tietoja OmaKantaan. Lyhytterapia ei kuulu Kela-korvauksen piiriin. 

Lyhytkestoisuutensa ansiosta lyhytterapia on todettu asiakkaalle kustannustehokkaaksi terapiamuodoksi.

Luo kotisivut ilmaiseksi!